Lesekoffert

Materialkofferten, eller Lesekofferten, er hjertet i Stenbråtenmetoden.

Kofferten inneholder alt materiell, eksklusive elevheftene og teori- og veiledning som er nødvendig for gjennomføringen av den tidlige lese- og skriveopplæringen etter Stenbråtenmetoden.

Kofferten er inndelt i syv rom med materiellet som benyttes på hvert av trinnene på Lesetrappa, hovedsakelig bokstav-, bilde- og stavelseskort. I tillegg følger det med fire sett bokstavlotto og åtte lese- og skriveplater (fire til to-lydsord og fire til tre-lydsord), samt Testheftet som benyttes i den løpende evalueringen av elevens mestringsnivå.

Kofferten er solid konstruert for å tåle daglig bruk, med en sorteringsmetodikk som gjør det enkelt for læreren å holde orden på de ulike komponentene.

Materiell i Lesekoffert

TESTHEFTE

Evaluering av elevene skjer underveis, og før eleven kan gå videre til neste mål skal man gjennomføre en mestringskartlegging i testheftet.

Tell forlag as

Slemmestadveien 416, 1390 Vollen

post@tell.no   T: 66 78 09 18