Velkommen til Stenbråtenmetoden – en helhetlig metodikk for den tidlige leseopplæringen på 1. trinn og i spesialundervisningen.

KURS!

Bli med på vårens introduksjonskurs:

OSLO – SKIEN – KRISTIANSAND

 

Leseflyt og leseforståelse

Stenbråtenmetoden er en systematisk tilnærming rettet mot å gi elevene leseflyt og leseforståelse. Metoden er evidensbasert og bygger på et bredt forskningsmateriell hvor effekten av ulike tiltak innen lesing og leseutvikling undersøkes.

Stenbråtenmetoden dekker leseutviklingen fra en føralfabetisk fase til en automatisert alfabetisk fase. Når elevene behersker ferdighetsmålene i Lesetrappa, vil de ha utviklet automatiserte avkodingsferdigheter, ha funksjonell leseflyt og vil kunne lese tekster med god leseforståelse.

I tillegg til lesemateriell som i hovedsak blir benyttet på skolen, jobber elevene i lese- og skrivehefter.

Stenbråtenmetoden er bygget på:

Helhetlig leseopplæring der avkoding og forståelse blir vektlagt samtidig

Bokstavlæring i kombinasjon med fonologisk trening

Systematisk begrepsopplæring

Automatisering av delferdigheter

Direkte undervisning

Vurdering for læring av delferdigheter

Foreldreveiledning

Tips, råd og diskusjoner

Bli med i Stenbråtenmetodens facebookgruppe

Bli med

Tell forlag as

Slemmestadveien 416, 1390 Vollen

post@tell.no   T: 66 78 09 18

 

Helhetlig leseopplæring der avkoding og forståelse blir vektlagt samtidig

Bokstavlæring i kombinasjon med fonologisk trening

Systematisk begrepsopplæring

Automatisering av delferdigheter

Direkte undervisning

Vurdering for læring av delferdigheter

Foreldreveiledning